ROZDĚLENÍ A ÚČINKY DROG

1. září 2008 | 22.42 |
› 

Tento článek v žádném případě neslouží pro nabádání k užívání drog, jeho charakter by měl být spíše varovný a informativní!

Drogové testy
Žijeme v době, která s sebou neustále přináší nové a revoluční objevy prakticky v všech směrech lidské činnosti, stejně tak však s sebou přináší také spoustu problémů, které nelze přehlížet a je třeba je řešit. A právě problematika drog je jedním z největších problémů současné společnosti. Většina z nás si určitě řekne, že tento problém se ho netýká, ale bohužel je to často mylná představa a každý by se měl zamyslet, zda neexistuje nějaká možnost, že někdo v jeho okolí nebo dokonce on sám nemá problémy s drogami.
Rozdělení drog

Drogy jsou obecně omamné či psychotropní látky, které ovlivňují nebo úplně mění lidské vnímání a vyvolávají drogovou závislost. Existuje opravdu velké množství drog, které se dělí do několika dále popsaných skupin.

Asi nejznámější dělení drog je na dvě hlavní skupiny, tedy drogy tvrdé a měkké. Toto dělení se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním. Zjednodušeně lze říci, že čím je droga "tvrdší", tím větší poškození je schopna vyvolat. Dělení drog na tvrdé a měkké a s tím spojená legalizace měkkých drog je velice diskutovatelné a má své příznivce i odpůrce.

Další dělení, které se používá nejčastěji, je dělení podle účinků drogy. Rozdělení drog podle účinku bere v úvahu převládající efekt látky na psychiku zdravých lidí. To znamená, že pokud je nějaká látka zahrnuta mezi halucinogeny, neznamená to, že nemá např. i efekt stimulační.

Dělení drog podle účinku
1. Cannabinoidy

Cannabinoidy patří mezi látky s halucinogenním účinkem a jsou obsaženy v rostlině Cannabis (konopí). Konopí obsahuje mnoho účinných látek, z našeho hlediska je nejzajímavější delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), který je nositelem halucinogenních účinků. Mezi cannabinoidy patří:

Hašiš
Hašiš je ve skutečnosti samotná pryskyřice získaná z konopí, obsah účinných látek je až 40%. Hašiš se nejčastěji kouří v podobě tzv. jointů (marihuanová nebo hašišová cigareta) nebo také pomocí dýmek.

Marihuana
Marihuana je směs listů, větviček, semen, květů a palic konopí. Celkové množství účinných látek je závislé na mnoha faktorech - například pohlaví rostliny, podmínky pěstování, postup sušení, atd.), obecně lze však říci, že se podíl účinných látek pohybuje v rozmezí 1 - 15%. Marihuana se stejně jako hašiš nejčastěji kouří formou jointů nebo ji lze také například konzumovat v podobě různých pokrmů.

Marihuana a hašiš se řadí mezi lehké drogy a mnoho lidí si myslí, že užívání těchto drog je bezpečné. Tento názor však není zcela pravdivý. Vážnější komplikace jsou sice spíše vzácné, avšak dlouhodobé užívání vede k poměrně typickým poruchám paměti, koncentrace, učení a ztrátě motivace. U mužů dlouhodobé kouření marihuany zhoršuje potenci. A stejně tak je chybný názor, že tyto drogy nemohou být návykové, neboť výzkum prokázaly jak psychickou tak fyzickou závislost.
2. Halucinogeny (Psychedelika)

Halucinogeny
Mají velký vliv na vědomí člověka a způsobují psychické změny, které mohou vést až do stádia toxické psychózy. Do této skupiny drog patří velké množství látek, které jsou často i používány v lékařství, nejznámější je však LSD a extáze.

LSD
LSD se objevuje téměř výhradně ve formě tzv. tripů či krystalů. V prvním případě se jedná o malé papírové čtverečky s potiskem různých symbolů. Ve druhém případě pak jde o malé granulky většinou tmavomodré či zelené barvy, trochu připomínající umělé hnojivo. Užívání LSD je velice nebezpečné zejména proto, že jejich účinek je velice nevypočitatelný a v některých případech mohou již po prvním užití nastat velké problémy v podobě halucinací a panických reakcí, které mohou trvat po dobu až několika dní.

Psilocybin (Lysohlávky)
Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou a je obsažen v houbách Lysohlávkách. Tato droga patří v České republice k nejrozšířenějším halucinogenním drogám. Po požití psilocybinu se dostavují pocity neklidu nebo naopak ospalosti, mohou se vyskytnou bolesti hlavy, poruchy koordinace, mění se vnímání reality, což může vést až k halucinacím nebo pocitům "šílenství".

Extáze (MDMA)
Extáze patří chemicky mezi fenyletylaminy a svými účinky se řadí na pomezí halucinogenních a stimulačních drog. Nejčastěji se vyskytuje ve formě tablet nebo kapslí. Extáze se někdy také nazývá jako tzv. taneční droga, protože ji užívají lidé na různých tanečních akcích (párty, kluby, diskotéky,...), kdy tanečník po požití extáze nepociťuje únavu. Účinky MDMA mají vliv zejména na psychiku člověka. Po požití drogy se u jedince většinou projevují pocity klidu a pohody, mizí stres a zlepší se nálada, objevují se pocity empatie a potřeby se někoho dotýkat. Velmi nebezpečné jsou však nežádoucí účinky spojené s užíváním této drogy, mezi které patří absence pocit žízně, čímž může dojít k přehřátí organismu, dalším nebezpečným účinkem je poškození nervových buněk.
3. Opiáty

Název této skupiny je odvozen z názvu opium, což je látka obsažená v nezralých makovicích. Opiáty jsou látky, které mají chemickou strukturu podobnou morfinu, což je také účinná látka většiny opiátů. Opiáty jsou pro svoje účinky používány také v lékařství (narkotika). Spolu s těkavými látkami jsou opiáty považovány za nejnebezpečnější psychotropní látky, neboť jejich závislostní potenciál je opravdu velice vysoký. Mezi hlavní opiáty patří Opium, Heroin, Morfium, Oxikodon a Subutex.

Opium
Opium je jedna z nejstarších drog, která byla hojně užívána již v dávné minulosti. Zdrojem opia jsou zelené makovice. Tradiční užívání opia je kouření nebo vaření odvarů. V dnešní době se opium aplikuje také injekčně přímo do žil. Účinky opia se liší podle formy, v jaké se opium užívá. Nejčastější příznaky jsou však tlumení mozkové činnosti, tlumení bolesti, navozování pocitu euforie a klidu. Mezi nebezpečné účinky patři neschopnost soustředění, nezájem o okolí, snížení ostrosti vidění, nevolnosti a zvracení, sucho v ústech, očích a nose, zácpa. Někdy se mohou objevit i křeče, halucinace a pocity úzkosti.

Heroin
Heroin je nejčastěji zneužívaným opiátem a jeho závislost je považována za nejhorší a společensky nejškodlivější závislost. Na trhu se objevuje ve formě hnědého nebo bílého prášku. Heroin se nejčastěji vstřikuje přímo do žil, někdy se i kouří. Jeho škodlivost je přibližně dvanáctkrát vyšší než u opia. Účinky jsou podobné jakou u opia, ale mnohem silnější. Vysoké riziko heroinu je v tom, že není nikdy jasné, kolik heroinu je ve skutečnosti obsaženo v jedné dávce, může to být například jen 5%, ale také až 90 nebo 100%, což je smrtelná dávka.

Morfium
Morfin se vyrábí z opia a v lékařství se používá k tišení bolesti. Rychle na něm vzniká psychická a fyzická závislost. Účinky jsou stejné jako u opia.

Oxikodon (Perkodan)
Oxikodon patří mezi opiáty a chemicky se jedná o polysyntetický derivát morfinu a strukturu má velmi podobnou kodeinu. V lékařství se používá na tišení bolesti. Oxikodon navozuje pocit euforie potlačuje pocity bolesti. Může se aplikovat ve formě tablet, šňupáním nebo injekčně. Vedlejší účinky se vyskytují v podobě zácpy, zvracení, nevolností, problémů s dýcháním a zmatečným stavům. Oxikodon vyvolává podobnou závislost jako morfium.

Subutex (Buprenorfin)
Subutex je používán jako lék proti bolesti. A je v současnosti jednou z nejpopulárnějších opiátových drog. Jeho účinek je sice slabší než u heroinu, ale i přesto subutex heroin postupně vytlačil. Subutex se nejčastěji objevuje ve formě tablet a jeho účinky jsou podobné jako u ostatních opiátů.
4. Psychofarmaka (trankvilizéry)

Jsou to původem léky na léčení psychotických stavů - zbavují nemocné strachu a halucinací, uvolňují, zklidňují a zmírňují agresivitu pacientů. V současné době jsou však často zneužívány. Mají řadu nežádoucích účinků - mohou způsobovat poruchy koordinace, vyvolávat stav podobný Parkinsonově chorobě, poruchy oběhového systému, paměti, zhoršení sexuálních funkcí. Jsou nebezpečné, mohou vytvořit i těžkou psychickou a fyzickou závislost s abstinenčními syndromy včetně epileptických paroxysmů. Mezi nejčastěji zneužívaná psychofarmaka patří barbituráty, benzodiazepiny a rohypnol.
5. Stimulační drogy

Jako stimulační drogy se označují budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty, jejichž chemické složení je velmi různorodé. Stimulační drogy vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení, které může být v podobě lehkého pocitu svěžesti nebo také až nekontrolovaného vzrušení. Nejvýznamnějšími zástupci ze skupiny nelegálních drog jsou pervitin a kokain, mezi legální stimulanty patří látky s mírnějším efektem - káva a čaj. Stimulační drogy sice nevyvolávají fyzickou závislost, avšak způsobují velmi silnou psychickou závislost. Užíváním stimulantů se zvyšuje riziko vzniku srdečních a mozkových příhod.

Amfetaminy
Amfetaminy jsou látky, které stimulují centrální nervovou soustavu a bývají často používány jako nepovolený doping ve sportu. V lékařství se amfetaminy používaly k léčbě narkolepsie nebo jako součást léků na hubnutí. Mezi vedlejší účinky patří pocit euforie, síly, sebedůvěry a neúnavnosti. Užívání amfetaminů způsobuje ztrátu hmotnosti, srdeční arytmii, zvýšení krevního tlaku, rozvrácení koordinačních funkcí nervové soustavy, objevují se halucinace, úzkosti, těžké deprese a psychózy. Vlivem halucinací při psychóze se objevují i pokusy o sebevraždu. Amfetaminy se objevují nejčastěji v podobě tzv. "ice" (led), který lze kouřit, dále se aplikují injekčně nebo šňupáním. Je možné se s nimi setkat také v podobě kapslí.

Kokain
Kokain je alkaloid jihoamerického keře Erythroxilon koka LAM. Užívání koky se datuje již do doby Inků, kdy sloužila především jako náboženská rostlina. Tradiční způsob aplikace je žvýkání kokových listů, častěji se však kokain aplikuje šňupáním nebo někdy také injekčně. Člověk, který užívá kokain je veselý, družný, vyskytují se u něj příjemné halucinace a má potřebu pohybu a fyzické činnosti. Dostavuje se euforie, mizí zábrany a objevují se poruchy chování a hyperaktivita. Při dlouhodobém užívání se objevují stavy úzkosti, paniky, představy, že jedince chce někdo zabít, postižený trpí pocity sledování. Užívání kokainu představuje obrovskou zátěž pro organismus, zvyšuje se riziko srdečních a mozkových příhod. Jeho šňupání vede k často nevratnému poškození nosní sliznice a ztrátě čichu. Při těžké otravě se objevují křeče, slábne krevní oběh, otrávený kolabuje, což může vést až k úmrtí v důsledku ochrnutí dýchacího centra. Psychická závislost na kokainu je často považována za vůbec nejsilnější.

Pervitin (Metamfetamin)
Pervitin bývá často označován jako "tradiční" česká droga. O toto označení se zasloužilo znovuobjevení pervitinu během 80. let právě v České republice. Pervitin je mnohem více užíván než kokain. Pervitin se nejčastěji vyrábí nelegálně tzv. "domácími vařiči" a vyskytuje se ve formě nejčastěji bílého prášku. Jeho aplikace je nejčastěji šňupáním nebo nitrožilně. A v současnosti se hojně vyskytuje na tanečních akcích a proto spolu s extází patří do skupiny tanečních drog. Jeho účinky jsou však silnější než u extáze a také je u pervitinu mnohem vyšší potenciál vzniku závislosti. Největší riziko u pervitinu (podobně jako u heroinu) je to, že nikdy není jasné, kolik drogy je obsaženo v dávce a jaká je její kvalita. Další problémem je to, že uživatel musí dávku neustále zvyšovat, aby dosáhl stejných účinků. Další rizika jsou podobná jako u kokainu. Pervitin dnes představuje příčinu více než poloviny z počtu všech léčení závislosti na nealkoholových drogách v ČR a předávkování pervitinem se nemalou měrou (cca 35%) podílejí na celkové drogové úmrtnosti.
6. Těkavé látky

Těkavé látky jsou zřejmě nejnebezpečnější skupina látek, dokonce nebezpečnější než drogy jako kokain, pervitin nebo heroin. Vyznačují se silným narkotickým (tlumivým) účinkem a snadno dochází k předávkování s následkem smrti. Jejich užíváním vznikají těžká a nevratná poškození mozku, jater, ledvin a kostní dřeně. Chemicky se jedná o uhlovodíky a nejčastějším zástupcem je toluen.

Toluen
Toluen (methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, která se používá pro ředění barev. Inhalace (vdechování) jeho výparů způsobuje pocit euforie, objevují se halucinace a změny nálady. U toluenu vzniká silná psychický závislost. Způsobuje vážná poškození organismu - poškození jater, ledvin, mozkových buněk, poškození dýchacích cest a plic, zhoršení paměti a citové výkyvy. Velice snadno může dojít k předávkování, což má často za následek smrt.
Drogy a Zákon

Užívání drog jako takové není v České republice trestné. Podle novely trestního zákona z roku 1997 (§ 187a trestního zákona) je však trestné držení ilegální drogy i pro vlastní potřebu v množství "větším než malém". Trest může být až dva roky odnětí svobody a u trestného činu většího rozsahu až pět let.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.29 (35x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: ROZDĚLENÍ A ÚČINKY DROG samotar®vzpomina.cz 02. 09. 2008 - 00:31
RE: ROZDĚLENÍ A ÚČINKY DROG saša 15. 05. 2012 - 14:46